Cost-of-living Support | Help gyda chostau byw

We are facing an unprecedented cost-of-living crisis. Costs are increasing daily, with food, fuel, and energy prices all going up. As your local Member of the Senedd, I have been contacted by constituents to ask about the support that is available in Wales and the United Kingdom. 

This leaflet sets out the main support packages available to you and how to access them. I hope you find this helpful and if there is something you think I can help you with, please get in touch. You can email me at [email protected] 

Rydym yn wynebu argyfwng costau byw digynsail. Mae costau yn codi bob diwrnod, gyda phrisiau bwyd, tanwydd ac ynni ar gynnydd. Fel eich Aelod lleol o’r Senedd, mae etholwyr wedi cysylltu â mi yn holi am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig. 

Mae’r daflen hon yn nodi’r prif becynnau cymorth sydd ar gael i chi a sut i gael gafael arnyn nhw. Gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol a chofiwch fod croeso i chi gysylltu os gallaf eich helpu mewn unrhyw ffordd. Gallwch fy e-bostio ar [email protected]